Jarní výlet do Vědlic

Samozřejmě zpívací. My nejezdíme na výlety jen tak ;)

Sváteční pondělí 8. května jsme prožili ve Vědlicích (kousek od Litoměřic), kam jsme byli pozvaní doprovodit slavnostní poutní mši svatou u příležitosti žehnání nově zrekonstruované kapličky Panny Marie Prostřednice všech milostí.

Přijeli jsme už v neděli a po táborákovém večeru a přespání nás druhý den čekalo překrásné počasí, které vydrželo přesně dokud neskončil slavnostní obřad. Panna Maria si přece nenechá pršet na vlastní slavnost, že ;) Moc jsme si celý den užili i s jeho nečekanými a spontánními obraty. Show must go on, jak se říká. Ale vše nakonec dobře dopadlo :)

Jsme moc rádi, že jsme směli být součástí této slavnostní události a snad jsme mohli náhodným i nenáhodným návštěvníkům nabídnout trochu křesťanské hudby v pojetí, které třeba ještě neslyšeli.

Děkujeme všem, kteří se na vědlické slavnosti podíleli, a přejeme, ať dobře prospívá kaplička i místní společenství, které se o ni stará.

Více našich fotografií z Vědlic najdete ZDE a také na našem facebooku.

Napsat komentář